E Український Фінансовий Олімп - Акціонерний комерційний банк „Базис” (м. Харків)

 Паблiсiтi | Про програму | Лауреати | Головна | Контакти 
 
   

 

 Паблiсiтi

 

 

 Преса про премії

 

 

 Новини

 

 

 Медіа-партнери

 

 

 Фотогалерея

 

 

 Відгуки

 

 

 

 Про програму

 

 

 Положення

 

 

 Експертна Рада

 

 

 Участь

 

 

 

 Лауреати

 

 

 2005 рiк

 

 

 2006 рiк

 

 

 2007 рiк

 

 

 2008 рiк

 

 

 2009 - 2010 рр.

 

 

 2011 -2012 рр.

 

 

 2012 -2013 рр.

 

 

 2013 -2014 рр.


 

Номінація: „Впровадження новітніх технологій по випуску та обслуговуванню міжнародних платіж-них карт”


Одним з пріоритетних напрямків діяльності АКБ „Базис” є надання послуг з випуску та об-слуговуванню платіжних карт. 2005 рік відзначився активною позицією банку на ринку міжнародних платіжних карт. Успішно працює унікальна для регіона технологія випуску персоналізованих міжна-родних карт будь-якого рівня за 15 хвилин – за цим показником АКБ „Базис” є лідером серед усіх ба-нків України.
Акціонерний комерційний банк «Базис», створено 15 квітня 1992 р, (номер свідоцтва про реєстрацію № 103). АКБ „Базис” складається з головного банку, трьох філій та 31 відділення. Головний банк розміщу-ється у м. Харкові. На балансі головного банку відкрито 15 територіально відокремлених безбалансових відділень. Перша Харківська філія АКБ «Базис» розташована у м .Харкові, на її балансі діє 16 відділень. Ки-ївська філія АКБ «Базис» - діє відділення №1 Київської філії АКБ «Базис», Дніпропетровська філія.

Керівник – Голова Правління Корсунська Валентина Григорівна.
Засновник і власник контрольного пакету акцій: АТ «Інвестор» — (67,35% статутного капіталу бан-ку). Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор».
Банк є членом Асоціації Українських банків, Київського Банківського Союзу, Українського клубу банкірів, Міжнародної телекомунікаційної асоціації SWIFT, VISA International, Europay International, MasterCard International (affiliate member); Харківського банківського союзу; Асоціації «Перша Фондова То-ргова Система»; Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв.
Задля закріплення позицій на ринку банківських послуг, зміцнення фінансової стійкості та розвитку нових напрямків дільності у 2005 році банком проведено значну роботу по подальшому нарощуванню акці-онерного капіталу – статутний фонд збільшено на 5,4 млн.грн та його обсяг досягнув 30,1 млн.грн. Регуля-тивний капітал станом на 01.01.2006 року становить 59,6 млн.грн.
Банк має 8 банків-кореспондентів в Україні та в країнах ближнього зарубіжжя, а також 3 у далекому зарубіжжі (Сітібанк Нью-Йорк, США; Сітібанк Лондон; Кредитансталт, Австрія).
Банк активно зміцнює позиції у секторі банківських послуг корпоративним клієнтам, зберігає і зміц-нює свої позиції у роздрібному секторі, а саме, кредитно-депозитні операції з фізичними особами. Основ-ною стратегією розвитку АКБ „Базис” та його структурних підрозділів є принцим максимального викорис-тання всіх можливостей в ділових сегментах фінансового ринку, гнучке та своєчасне реагування на коли-вання кон’юнктури ринку, використання в роботі новітніх банківських технологій міжнародного класу по найбільш конкурентним „українським” цінам та розширення й удосконалення мережі реалізації банківських продуктів.
Основними напрямками інвестиційної діяльності банку є переробна промисловість, нафтогазова га-лузь, регіональні програми.
Якість послуг банку відзначена такими нагородами: За видатні професійні досягнення, вагомий вне-сок у розбудову економіки та підвищення народного добробуту колектив АКБ «Базис» нагороджені Міжна-родним призом «ЛАВРЫ СЛАВЫ». Депозитна програма для фізичних осіб «Золота гільдія» була визнана кращим товаром 2005 року в номінації «Банківські, страхові, фінансові послуги» за підсумками Всеукраїн-ського конкурсу, що проходив у рамках Загальнонаціональної виставки «Барвиста Україна».
Банк бере активну участь у благодійних акціях та веде меценатську діяльність, зокрема підтримує: дитячий міжнародний фестиваль «Таланти третього тисячоліття», Фонд рятування дітей та підлітків Украї-ни від наркотиків. Фінансово підтримує ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної Війни, Союз ветеранів Афганістану.


Контактний телефон:0572 433154
Адреса: вул. Сумська 88, м. Харків, обл., Україна, 61002


"Інформаційна Служба Професійних Премій" © 2006-2017.
 
.
телефон: +38 044 3603082.