E Український Фінансовий Олімп - Положення

 Паблiсiтi | Про програму | Лауреати | Головна | Контакти 
 
   

 

 Паблiсiтi

 

 

 Преса про премії

 

 

 Новини

 

 

 Медіа-партнери

 

 

 Фотогалерея

 

 

 Відгуки

 

 

 

 Про програму

 

 

 Положення

 

 

 Експертна Рада

 

 

 Участь

 

 

 

 Лауреати

 

 

 2005 рiк

 

 

 2006 рiк

 

 

 2007 рiк

 

 

 2008 рiк

 

 

 2009 - 2010 рр.

 

 

 2011 -2012 рр.

 

 

 2012 -2013 рр.

 

 

 2013 -2014 рр.


 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Учасники Програми

Претендентами на присудження спеціальної Премії «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОЛІМП» можуть бути підприємства й організації усіх форм власності, основним видом статутної діяльності яких є діяльність у сфері банківського, страхового, інвестиційного бізнесу, інформаційних технологій, послуг ринку FOREX і фондового ринку, аудиторських послуг, управління пенсійними фондами; оформлені; такі, що проводять свою діяльність у повній відповідності із законодавствами держав СНД, за приналежністю, а зокрема, для тих, що перебувають під юрисдикцією України; ліцензовані у відповідності з вимогами українського законодавства; такі, що задовольняють нормативам Національного банку України, Міністерства Фінансів України, Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; представлені Експертною Радою Премії; а також особи, що виявили себе в зазначеній сфері діяльності. Основними умовами участі в програмі є високі результати діяльності, бездоганна ділова репутація, висока якість клієнтського обслуговування, активна участь у соціальних і благодійних програмах. Підставою для участі в Програмі є заявка учасника (юридичної особи), яку останній представляє за затвердженою формою (у вигляді анкети, що містить необхідний перелік питань та документів). Учасник програми після заповнення анкети передає вищевказані документи до Секретаріату українських премій й отримує повідомлення про внесення до бази даних програми «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОЛІМП» для подальшого проведення відбору.

Критерії відбору учасників Програми

Відбір учасників Програми на присудження звання лауреата проводиться аналітичним підрозділом Секретаріату українських премій на основі фінансового аналізу відповідних документів, наданих організаціями-учасниками. Програма методів оцінки фінансового аналізу була розроблена для проекту «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОЛІМП» і включає такі напрямки: комплексну оцінку фінансового стану, аналіз ліквідності, динамічні моделі розвитку.

Додатково маркетинговим підрозділом Секретаріату українських премій проводиться моніторинг ринку банківських, страхових й інших фінансових послуг, дані якого враховуються експертами при складанні фінансового звіту по кожному учаснику Програми. Таким чином, при проведенні аналізу діяльності учасника Програми враховуються не тільки кількісні показники, але і якісні оцінки динаміки розвитку організації, позиціювання в банківсько-фінансовому секторі за видами послуг і показники маркетингового та кадрового потенціалу.

При формуванні критеріїв відбору й оцінки претендентів на звання лауреатів премії «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОЛІМП» ураховуються не тільки їхні досягнення й економічна значимість, але й відповідність форм і напрямків їхньої діяльності етиці ведення бізнесу, соціальна значимість проведених організацією проектів і програм у загальноукраїнському масштабі.

Схема відбору кандидатів

Аналітичний підрозділ Секретаріату Премії забезпечує первинний збір та обробку інформації про потенційних кандидатів та направляє їх на розгляд Експертної Ради не пізніше ніж за 1 місяць до офіційної церемонії нагородження.

Після отримання позитивного висновку Експертної Ради Секретаріат Премії оголошує попередні результати відбору Лауреатів Премії у загальноукраїнських ЗМІ (PR-кампанія Лауреата Премії).

Загальний перелік Лауреатів за номінаціями програми «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОЛІМП» оголошуються на урочистій церемонії.
"Експертно-інформаційна служба" © 2006-2018.
 
.
телефон: +38 044 3603082.