E Український Фінансовий Олімп - Страхова компаниія Alico AIG Life (м. Київ)

 Паблiсiтi | Про програму | Лауреати | Головна | Контакти 
 
   

 

 Паблiсiтi

 

 

 Преса про премії

 

 

 Новини

 

 

 Медіа-партнери

 

 

 Фотогалерея

 

 

 Відгуки

 

 

 

 Про програму

 

 

 Положення

 

 

 Експертна Рада

 

 

 Участь

 

 

 

 Лауреати

 

 

 2005 рiк

 

 

 2006 рiк

 

 

 2007 рiк

 

 

 2008 рiк

 

 

 2009 - 2010 рр.

 

 

 2011 -2012 рр.

 

 

 2012 -2013 рр.

 

 

 2013 -2014 рр.


 

Номінація: «Лідер зі страхування життя» Керівник ЗАТ «Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя» – Голова правління Павол Норулак. ALICO AIG Life є одним iз лiдерiв українського ринку страхування життя. Ринкова частка компанiї динамiчно зростає та на сьогоднi становить приблизно 25,6% (за даними Лiги Страхових Органiзацiй України за перше пiврiччя 2006 року). Загальний обсяг зiбраних премiй у 2005 роцi склав 61,5 млн. гривень, а в 2006 - 112 млн. Статутний капiтал компанiї є одним iз найбiльших серед компанiй страхування життя в Українi та становить 121,5 млн. гривень. Кількість відділень, філій і представництв – 19 офісів в 13 містах та близько 400 агентів. Види послуг, які надає компанія: накопичувальне страхування життя. Компанія була першою в Україні, що запропонувала послугу звільнення клієнта від зобов’язання сплачувати страхові премії в разі втрати працездатності страхувальника або (в дитячих накопичувальних програмах) смерті страхувальника. Кількість договорів, що укладено саме за цією послугою - 29325 полісів. Нинi послугами компанiї користуються понад 50 000 громадян України.Серед найбільиих клієнтів страхової компанії – DHL; Citibank; Motorola; та інші. Основні напрямки інвестиційної діяльності страхової компанії - банківські депозити, банківські цінні папери Страхова компанія займається спонсорською та благодійною діяльністю: грошові пожертвування в дитячі будинки та будинки інвалідів; передача продукції (іграшки, сувенірна продукція) в дитячі будинки та лікарні; на даний момент в компанії працює 5 працівників з 3 групою інвалідності; спонсорство ряду некомерційних заходів, що проводились Американською Торгівельною Палатою У перелiку послуг ALICO AIG Life – страховi програми для iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв, якi поєднують у собi унiкальний страховий захист, можливiсть накопичення коштiв та iнвестицiї збережень iз метою одержання прибутку. ALICO AIG Life постiйно розширює свою дiяльнiсть за рахунок вiдкриття нових агентств, розробки нових страхових програм i пiдвищення рiвня обслуговування клiєнтiв. Контактний телефон: 8044 4941343, 4941344 Адреса: вул. О. Гончара 84, м. Київ, Україна, 01054 Сайт: www.alico.ua
"Експертно-інформаційна служба" © 2006-2018.
 
.
телефон: +38 044 3603082.